مالباختگان بازی انفجار دارای تجربه ای بسیار ارزشمند می باشند که توجه به توصیه ها و پیشنهادات آنها برای افرادی که قصد ورود به بازی را دارند حائز اهمیت است.

تقریبا تمام افرادی که در بازی انفجار شکست سنگین خوردند و پول زیادی را از دست دادند کسانی بودند که تجربه کافی جهت مدیریت این بای در شرتیط مختلف را ندشته اند. شرطبندی هم مانند دیگر مهارت ها نیازمند آموزش و کسب تجربه است که لازم است برای آن وقت کافی صرف شود. در وین اسپرت مقالات متعددی در خصوص آموزش بازی انفجار، ترفند بازی انفجار و… وجود دارد که با مطالعه آنها می توانید از نظر فنی رشد کرده و دانش بازی خود را ارتقا دهید.

 

پیشنهادات مالباختگان بازی انفجار

تقریبا همه مالباتخگان بازی انفجار در ذکر نکات زیر اتفاق نظر دارند و آنها را برای دیگر افراد تجارب گرانقدری تلقی می کنند.

  • بازی را یاد عمیق بگیرید

قبل از هرگونه شرطبندی انفجار لازم است که بازی را کامل یاد بگیریم. یاد گرفتن بازی صرفاً دانستن قوانین بازی و گزینه های موجود در آن نیست. بلکه نکات و ترفندهایی در بازی وجود دارد که مستلزم مطالعه منابع آموزشی مربوطه است.

یکی از موارد مهم در فهمیدن مفهوم بازی بحث الگوریتم آن است که به شما کمک می کند بتوانید نحوه آنلیز بازی را درک کنید. برای مطالعه در این خصوص پیشنهاد می شود مقاله الگوریتم بازی انفجار را بخوانید.

  • تمام پول خود را شرطبندی نکنید

زمانی که تمام پول خود را وارد شرطبندی می کنید، به منزله این است که برای این کار هیچگونه برنامه ریزی و بودجه بندی ندارید و در واقع یک بازیکن حرفه ای نیستید.

بیشتر بخوانید  بازی انفجار واقعی است؟

همینجا از سایت وین اسپرت به یاد داشته باشید لحظه ای که تصمیم گرفتید تمام پول خود را در شرط قرار دهید به یاد این نکته بیافتید و بدانید که شما احساسی شده و در حال ارتکاب یک خطای بزرگ هستید.

دلیل اینکه مالباختگان اذعان دارند تمام پول را ندهید این است که انفجار یک بازی شانسی است و اگر همه شرایط مهیا باشد باز هم در نهایت شما نیازمند شانس هستید تا بازنده نباشید.

  • طمع ممنوع

مالباتختگان انفجار اگر طمع نکرده بودند امروز در زمره برنده های این بازی قرار داشتند نه بازنده. طمع بزرگترین عامل شکست در بازی است.

طمع باعث می شود که بهترین لحظات بازی برای پیشی گرفتن و بردن را تبدیل شکست بزرگ شود.

  • تاریخچه بازی را پیوسته چک کنید

بهتر است قبل از هر بار بازی تاریخچه موجود در بازی را به دقت بررسی کرده و مورد آنالیز قرار دهیم که در دست های قبل از ورود شما روند تولید ضرایب به چه شکل بوده و افراد در چه ضرایبی موفق به برد شده اند.