الگوریتم بازی انفجار به این صورت است که در هر دست از بازی عددی تولید می‌شود کـه بـه آن ضریب بازی می‌گویند و میتواند بین صفر تا ۶۰ باشد.

الگوریتم این بازی بـه گونه اي طراحی شده اسـت کـه در شروع هر دست ضریب مورد نظر را به صورت یک کد رمز گذاری شده تحت قالب هش (hash) در اختیار بازیکنان قرار می دهد.

این کد به این صورت است که امکان رمز گشایی آن تا پایان هر دست برای هیچ کدام از بازیکنان وجود ندارد. ولی شما با در اختیار داشتن آن می توانید از اعتبار و عدم کلاهبرداری این بازی اطمینان یابید.

در پایان هر دست و زمانی ضریب مشخص میشود، کد دیگری بـه نام md5 در اختیار بازیکنان قرار می‌گیرد کـه با استفاده همزمان آن و کد هش که ابتدای بازی منتشر شده بود، می توان اقدام به بازگشایی رمز کرد و آنرا با ضریبی که آخر بازی مشخص می شود تطابق داد.

کد هاي‌ md5 و hash که صحبت کردیم و در خلال بازی ارائه می شوند، در قسمت تاریخچه بازی انفجار ثبت می‌گردند و از آنجا می توانید به آنها دسترسی داشته باشید.

بیشتر بخوانید  سایت انفجار پولساز: راهی به سود بیشتر در بازی انفجار